Brevet de inventie

SINTEZĂ

la descrierea de brevet de invenţie nr . 95-01758

din 10 octombrie 1995 (OSIM România)

 Metoda biologică de prevenire şi combatere – in VIVO – pentru genomopatii şi respectiv, pentru enzimopatiile – ddismetaboliile şi citopatiile, derivate la om şi animale.

Dr. Ioan COMAN

Descrierea prezentată se referă la o metodă de prevenire şi combatere IN VIVO a GENOMOPATIILOR, respectiv a ENZIMOPATIILOR – DISMETABOLIILOR şi CITOPATIILOR derivate (IMINENTE), care urmează să se exprime clinic, în curs de exprimare şi cele care s-au exprimat, în concordanţă cu tulburările structurale ale GENOMULUI şi cu etapa derulării PROGRAMULUI GENETIC, la om şi la animale.Pentru intervenţia IN VIVO asupra genomului Vertebratelor se face uz:       

  • de întinderea spectrului de gazdă al biomodulatorilor folosiţi;
  • de totala lor lipsă de nocivitate pentru subiecţi;
  • şi, de calitatea biomodulatoare corespunzătoare scopului, proprie INFORMAŢIEI GENETICE vehiculată şi TEMPORAR introdusă în programul genetic – al subiectului (-tilor) – cu ajutorul biomodulatorilor selecţionaţi (virus vaccinuri vii modificate  – VVVM – provenite din taxa Paramixoviridae), OBLIGATORIU heterologi pentru om.

În sfârşit, pentru finalizarea scopului propus (repararea structurală) a zonelor segmentelor de genom afectate şi respectiv normalizarea programului genetic tulburat, la nivelul tuturor tipurilor de celule IN VIVO), metoda mizează pe deducţia indubitabilă (ca urmare a eficienţei practice obţinute)[1] a IDENTITĂŢII structurale şi a UNIVERSALITĂŢII funcţionale a complexului de gene care alcătuiesc mecanismul de reglaj genetic celular (recent descris (3) de la nivelul tuturor tipurilor de celule eucariote şi coordonat în ansamblul anatomic al organismului Vertebratelor de sistemul neurovegetativ = SNV=obs.n.).

Aplicată conform exemplelor de realizare, metoda inaugurează în domeniul geneticii aplicate capitolul PROFILAXIEI şi AUTOTERAPIEI cauzale a GENOMOPATIILOR, la nivelul biomolecular, IN VIVO.

Efectul direct asupra programului genetic al informaţiei profilactico – curative introdusă temporar şi în mod repetat în genomul subiecţilor prin intermediul VVVM poate fi aplicat atât preconcepţial cât şi postconcepţional:

  • PRECONCEPŢIAL, prin efectul profilactic asigurat, împiedică transmiterea tulburărrilor genetice secundare (ereditare) şi a celor primare fixate, de la genitori la descendenţi (toate clasele de mutaţii patogene);
  • Iar POSTCONCEPŢIONAL, limitat la clasa mutaţiilor patogene punctiforme – unice sau multiple – primare sau secundare, prin efect profilactico – curativ, se evită şi se anulează fixarea şi exprimarea subclinică sau clinică a acestora, asigurând printre altele menţinerea şi se pare de la caz la caz, redobândirea heterozigoţiei sau a homozigoţiei, ca stări biologice normale, la nivelul segmentelor cromozomale susceptibile de pierderea acesteia.

La cazurile avansate de boală, cu sechele morfo-funcţionale, în asociaţie vremelnică cu terapia simptomatică de urgenţă sau permanentă în cazul dependenţelor – prin lipsa de substrat celular normal productiv –  aplicarea metodei, după exemplele de realizare descrise, asigură RECUPERAREA anatomo – fiziologică gradual apreciabilă:

  • relativ, direct proporţională cu precocitatea intervenţiei biomodulatoare şi a gravităţii sechelelor morfo – funcţionale instalate.

În variantele profilactice şi profiliactico – curative de realizare şi aplicare precoce, pre şi post – concepţională, metoda se constituie în PANACEU universal pentru tulburările genetice la Vertebrate (toate clasele de mutaţii şi respectiv, numai cele punctiforme în aplicaţiile postconcepţionale) şi un instrument general FUNDAMENTAL pentru efortul de recuperare biologică a subiecţilor bolnavi, prin îngrijire medicală alopată.

Subiecţilor aparent sănătoşi li se asigură o derulare programatică normală a ciclurilor biologice, corespunzătoare potenţialului subiectiv (şi chiar performanţe superioare sub un antrenament adecvat)


 

[1] Tulburări (boli) în sfera cărora aplicarea profilactică, profiliactico-curativă de recuperare a metodei a demonstrat eficacitate – Infecunditate şi infertilitate la om şi animale; tulburări embriologice ale tubului neural; tulburări provocate de moştenirea unei sau mai multor gene mutate; boli autoimune, alte boli diverse ale sistemului imun (inclusiv AIDS; ADA, paralizii imunologice), unele forme de cancer genital şi pulmonar, melanoame, cancer familial de sân, de colon,, coli-polipoză, unele forme de leucemie şi limfom, la om şi animale (CML, CLL, AML, ALL, leucoza enzootică bovină, ..) boli induse de displazii medulare sau cu altă localizare; aczeme; alergii imuno- şi farmacogene; tulburări endocrine şi de feed back general; boli ereditare multifactoriale (ex. anencefalie, diabet melitus de tip II, şi alte forme de diabet neinsulino-dependent …); trombocitopenie; policitemie, anemii, beta-talasemie, anemie Cooley; enzimopatii (ex. G6PD, HPRT, GM2, – gangliosidoza, mucopolizaharidoze, porfirii, GALTD, etc) şi alte boli de stocaj citoplasmatic. Performanţele productive la taurine şi porcine; eradicări de boli sigur programate şi determinate genetic ca de exemplu boala splinei marmorate a fazanilor şi boala de aleutine la nurci.

În general, trebuie admis că toate tulburările biologice, disfuncţii metabolice structurale, funcţionale sau comportamentale sunt generate de enzimopatii, expresii ale genelor nebenefic mutate. 

Sursa:

http://www.cssg.ro/html/vechi/cviitoare32maibv.htm

Reclame