Centrul de Studii pentru Stiinte de Granita

 

United Nation Educational Scientific and Cultural Organisation

               Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO

Centrul de Studii pentru Stiinte de Granita

*  De regula sedintele Centrului de Studii pentru Stiinte de Granita se desfasoara in ultima miercuri din luna 

Conferinta sustinuta de dr. Ioan Coman

Titlul temei:

Metoda biologică de prevenire şi combatere – in VIVO – pentru genomopatii şi respectiv, pentru enzimopatiile – dismetaboliile şi citopatiile, derivate la om, animale şi păsări

 REZUMATDescrierea de faţă se referă la o metodă de prevenire, combatere şi control – IN VIVO – GENOMOPATIILOR (afecţiuni genetice cu exprimare fenotipică iminentă), respectiv a DISMETABOLIILOR şi a CITOPATIILOR derivate, în curs de exprimare sau deja exprimate clinic – în concordanţă cu amplasarea locusului (-lor) tulburării (-lor) genetice primare sau secundare (ereditare) cu programare cunoscută sau încă necunoscută, la OM şi unele specii de mare interes zootehnic.Aplicarea metodei, conform exemplelor de realizare, se face pe cale generală şi locală, pe la nivelul uverturilor naturale, al pielii şi/sau mucoaselor (aparente şi explorabile).Pentru intervenţia IN VIVO asupra GENOMULUI se face uz de  virusuri vii modificate (VVM), provenite numai din specii aparţinătoare taxei Paramixoviridae (obligatoriu heterologe pentru Homo sapiens sapiens) – şi de INFORMAŢIA GENETICĂ proprie acestora, vehiculată şi introdusă TEMPORAR de către acestea în genomul subiectului pe la nivelul uneia sau mai multor tipuri de celule receptoare, difuzată apoi la toate tipurile de celulă pe cale neurovegetativă, în general la toate Vertebratele (Craig R. Pringle – The Paramyxoviruses – Plenum Press – New York and London 1991, Chapter 1, pag 2).Informaţia genetică folosită, vehiculată de paramixp-VVM, este uşor de manipulat, fără riscuri pentru corectarea programului genetic afectat, şi readucerea lui în limitele biologice normale caracteristice diferitelor specii de Vertebrate, ca urmare a  normalizării procesului de reparare şi replicare a genomului.Din datele şi observaţiile făcute în mod repetat rezultă că cel puţin o parte din informaţia genetică folosită, conform exemplelor de realizare a metodei, acţionează benefic asupra GENELOR componente ale mecanismului de control morfofuncţional (indubitabil IDENTIC şi UNIVERSAL pentru toate tipurile de celule din organismele Vertebrate, cu origine în celula zigot, specifică sau primordială – n.n.) şi asupra tuturor tipurilor de celule constitutive ale organismelor prin actual, parţial cunoscutul reglaj genetic celular la Vertebrate (Robert Tjian – Scientific Am. Febr. 1995 pag 54-61).Rezultă, de asemenea că, corectarea tulburării (-lor) genetice neexprimată (-e) subclinic sau clinc, concomitent cu stimularea metabolismului celular general (în limite fiziologice normale), se face prin semnale genetice incluse în informaţia genetică folosită şi sub coordonare neurovegetativă din partea subiectului receptor („aprecierea noastră”), iar însănătoşirea sau recuperarea fiziologică, mai mult sau mai puţin accentuată, este susţinută de o transcripţie şi translaţie genetică corectă şi caracteristică speciei căreia aparţine subiectul Vertebrat, de regenerarea celulară normalizată, şi/sau de substituirea celulară adecvată necesităţilor morfo-funcţionale, respectiv anatomo-fiziologice de ansamblu.

În variantele profilactice şi profilactico-curative de realizare şi aplicare precoce, pre- şi postconcepţional, metoda se constituie în PANACEU UNIVERSAL PENTRU TULBURĂRI GENETICE LA Vertebrate [1], (toate clasele de mutaţii patogene şi respectiv numai cele punctiforme = unice sau multiple = în aplicaţiile postconcepţionale) şi într-un instrument general fundamental în efortul de recuperare biologică a subiecţilor bolnavi, prin îngrijire medicală alopată.

Apasati aici pentru a citi textul lucrarii.

Sinteza la brevet 95-01758

[1] Tulburări (boli) în sfera cărora aplicarea profilactică, profiliactico-curativă de recuperare a metodei a demonstrat eficacitate – Infecunditate şi infertilitate la om şi animale; tulburări embriologice ale tubului neural; tulburări provocate de moştenirea unei sau mai multor gene mutate; boli autoimune, alte boli diverse ale sistemului imun (inclusiv AIDS; ADA, paralizii imunologice), unele forme de cancer genital şi pulmonar, melanoame, cancer familial de sân, de colon,, coli-polipoză, unele forme de leucemie şi limfom, la om şi animale (CML, CLL, AML, ALL, leucoza enzootică bovină, ..) boli induse de displazii medulare sau cu altă localizare; aczeme; alergii imuno- şi farmacogene; tulburări endocrine şi de feed back general; boli ereditare multifactoriale (ex. anencefalie, diabet melitus de tip II, şi alte forme de diabet neinsulino-dependent …); trombocitopenie; policitemie, anemii, beta-talasemie, anemie Cooley; enzimopatii (ex. G6PD, HPRT, GM2, – gangliosidoza, mucopolizaharidoze, porfirii, GALTD, etc) şi alte boli de stocaj citoplasmatic. Performanţele productive la taurine şi porcine; eradicări de boli sigur programate şi determinate genetic ca de exemplu boala splinei marmorate a fazanilor şi boala de aleutine la nurci.

În general, trebuie admis că toate tulburările biologice, disfuncţii metabolice structurale, funcţionale sau comportamentale sunt generate de enzimopatii, expresii ale genelor nebenefic mutate.

Sursa:

http://www.cssg.ro/html/vechi/31052006.htm

Reclame